קו

קרן ירושלים המאוחדת חרטה על דגלה את החזון
שלכל יהודי תהיה אפשרות לקנות קרקע בארץ ישראל.

אריאל הסתיים השיווק
אריאל
גבעת אדומים
גבעת אדומים
גבעת זאב
גבעת זאב

לפרטים נוספים ותיאום פגישה

לפרטים נוספים ותיאום פגישה