לפרטים נוספים ותיאום פגישה

סניף רעננה: רח' אחוזה 133
סניף ירושלים: בנין שערי העיר רח' יפו 216 קומה 8

2567* עד 09:00 בערב

unitedjerusalemfund@gmail.com

לפרטים נוספים ותיאום פגישה

סניף רעננה: רח' אחוזה 133
סניף ירושלים: בנין שערי העיר רח' יפו 216 קומה 8

2567* עד 09:00 בערב

unitedjerusalemfund@gmail.com

בניין שערי העיר