בעקבות הפרסומים שלפיהם יו"ר הרשות הפלסטינית פנה לאו"ם כנגד הבניה ב'גבעת אדומים', הגיבו ב'קרן ירושלים המאוחדת'